Tilbage til Information

Udlejning

Hvem kan leje hallen?

…og til hvad? Målsætningen for Minihal Vestrup er at stille faciliteter til rådighed for primært idrætsaktiviteter og sekundært sociale arrangementer – og alle kan i princippet leje faciliteterne.

  • Minihal Vestrup er velegnet til alle former for idræt og råder over grej og udstyr til næsten alle indendørs idrætsgrene.
  • Derudover kan Minihal Vestrup også bruges til møder fra 2 til 100 deltagerer (flere i specielle tilfælde) og kulturelle arrangementer som foredrag, udstillinger, koncerter og anden optræden eller underholdning – og naturligvis også klassearrangementer.
  • Også private børnefødselsdage, familie-komsammen, konfirmationer eller barnedåber er velkomne.

Derimod er Minihal Vestrup ikke et selskabslokale. Dertil kan vi henvise til forsamlingshusene i Østrup, Gislum eller Vognsild.

Alkohol-politik

Brugerne af Minihal Vestrup er natuligvis velkomne til at nyde en øl i caféen eller omklædningsrummene, mens beruselse ikke er foreneligt med vores formål – det forventer vi, at alle respekterer og overholder.

Gode råd

Se vores simple oversigt med ordensregler og gode råd for mere information om brug af hallen og dens udstyr. Bemærk: De professionelle idrætsredskaber, der  tilhører skolen/foreningerne, kræver uddannelse at benytte og må således ikke benyttes i forbindelse med private arrangementer.

Kontakt for udlejning

Kontakt os på mail, hvis du ønsker at leje hele eller dele af hallen. Du vil så modtage en bekræftelse i form af en kalenderaftale – for sikre entydighed. Først når aftalen på den måde i kalenderen, er booking gældende.

Priser

  • Priserne reguleres i henhold til kommunens retningslinjer, hvilket betyder, at som udgangspunkt afregnes leje af hallen på timebasis, og prisen er i 2018 kr. 133,45 pr. time (inkl. moms).
  • For heldagsarrangementer er prisen kr. 3.000,- inkl. moms og inkl. adgang fra dagen før kl. 12 til dagen efter kl. 12.
  • Mødelokalet alene er gratis at benytte (men skal bookes) for lokale foreninger – for andre er prisen kr. 75 pr. time (inkl. moms)
  • Hvis der opstår behov for ekstraordinær rengøring efter brug vil det blive faktureret efter forbrug.
  • Faktura sendes på mail i alle tilfælde.

Andet

For at støtte idrætten vil det normalt være gratis at leje Minihal Vestrup i forbindelse med foreningers, klubbers eller individer ekstra-træning op til mesterskaber eller andre milepæle.

For at støtte samarbejdet med skolen og sociale aktiviteter i lokalområdet vil det normalt være gratis at leje Minihal Vestrup i forbindelse med klassearrangementer fra Vestrup Skole.

Dette vil blive bekræftet på mail, når det gælder.

Elektronisk booking

http://selvbetjening.winkas.net/?wkid=9967 – er Minihal Vestrup egen side i det fælleskommunale system. Her kan du også se oversigten på, hvad der er booket – når systemet er taget i fuldt drift, hvilket det desværre fortsat ikke er.

Baggrund

Den 1. december 2014 skal det være muligt for borgere (og foreninger) i Danmark at søge om tid i kommunale lokaler via en digital selvbetjeningsløsning. Kravet fremgår af en stor samlelov, som fastlægger at borgerne er forpligtet til at benytte de digitale løsninger (lov nr. 522, 2. juni 2013).