Tilbage til Information

Udlejning

Hvem kan leje hallen?

…og til hvad? Målsætningen for Minihal Vestrup er at stille faciliteter til rådighed for primært idrætsaktiviteter og sekundært sociale arrangementer – og alle kan i princippet leje faciliteterne.

  • Minihal Vestrup er velegnet til alle former for idræt og råder over grej og udstyr til næsten alle indendørs idrætsgrene.
  • Derudover kan Minihal Vestrup også bruges til møder fra 2 til 100 deltagerer (flere i specielle tilfælde) og kulturelle arrangementer som foredrag, udstillinger, koncerter og anden optræden eller underholdning.
  • Også en børnefødselsdage, familie-komsammen, konfirmation eller barnedåb er meget velkommen.

Derimod er Minihal Vestrup ikke et selskabslokale. Dertil kan vi henvise til forsamlingshusene i Østrup, Gislum eller Vognsild.

Kontakt os, hvis du ønsker at leje hele eller del af hallen.

Priser

Priserne reguleres i henhold til kommunens retningslinjer, hvilket betyder, at som udgangspunkt afregnes leje af hallen på timebasis, og prisen er i 2017 kr. 131,- inkl. moms.

For heldagsarrangementer er prisen kr. 3.000,- inkl. moms og inkl. adgang fra dagen før kl. 12 til dagen efter kl. 12.

Kontakt os, hvis du ønsker at leje hele eller del af hallen.

Elektronisk bookning

http://selvbetjening.winkas.net/?wkid=9967 – er Minihal Vestrup egen side i det fælleskommunale system. Her kan du også se oversigten på, hvad der er booket – når systemet er taget i fuldt drift. Kontakt os, hvis du ønsker at leje hele eller del af hallen.

Baggrund

Den 1. december 2014 skal det være muligt for borgere (og foreninger) i Danmark at søge om tid i kommunale lokaler via en digital selvbetjeningsløsning. Kravet fremgår af en stor samlelov, som fastlægger at borgerne er forpligtet til at benytte de digitale løsninger (lov nr. 522, 2. juni 2013).