Om

I bestræbelserne på at gøre landdistrikterne mere attraktive og styrke idræt, forenings- og fritidslivet i de små landsbysamfund har en gruppe af borgere med repræsentanter fra bl.a. idræts-, borger og kulturforeningerne, på tværs af byerne Østrup, Vestrup, Vognsild, Nyrup og Gislum, nedsat en projektgruppe med det formål at opføre en minihal beliggende i Vestrup.

Der er stor enighed om, at et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv er afgørende, hvis man ønsker at fastholde og udbygge områdets bosætning og erhvervsliv, og at netop den centrale placering i Vestrup, vil give det optimale udbytte af en sådan investering og vil være til gavn for hele området.

Hos os er der ingen tvivl om, at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft.

Målsætning

  • At skabe en minihal, der kan fungere som et moderne forsamlingshus, og som er så fleksibel, at den kan rumme en mangfoldighed af aktiviteter, der henvender sig til mennesker i alle aldre.
  • At opføre en minihal, der er fremstillet i gode solide materialer med minimal vedligeholdelse.
  • At opføre en Minihal som en nulenergi løsning eller tættest muligt derpå.
  • At opføre en minihal, der vil være et naturligt samlingspunkt mange år fremover.

Bestyrelsen

  • Torben Svenstrup (formand)
  • Tonni Klausen (kasserer)
  • Claus Broch Christensen (sekretær)
  • Jesper Svendsen
  • Klaus Hansen

Vedtægterne for foreningen kan ses her.

Kontakt

Bestyrelsen kontaktes på e-mail i forhold til alle henvendelser om drift, udleje, samt spørgsmål og kommentarer i øvrigt: minihal.vestrup@gmail.com Virksomhedsinformation CVR-nummer: 34767947 Bank-konto: 9174 2861207741 Placering Minihal Vestrup ligger i Vestrup mellem Østrup og Vognsild – vis på Google maps