Aftalekalender nu online

Som vi har beskrevet under udlejning er kommunens kommende centrale booking- og administrationssystem ikke helt i mål. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi fortsat vedligeholder vores egen kalender primært i forhold til alle de løse aftaler. Den kan I nu se på forsiden og i øvrigt i fuldt format.

Oversigten skal stadig bruges som overblik for sæsonbookingerne.

Kontakt os, hvis der er spørgsmål – og kontroller naturligvis gerne egne aftaler: Hvis det er glippet at få det skrevet i, beklager vi, men vi vil gerne have det rettet – så sig endelig til.