Afgørelse på vindmølle

Som mange vil vide, har vi i bestyrelsen arbejdet for at få en vindmølle sat op for at supplere vores elforsyning. Vi har nu modtaget endelig afgørelse fra Vesthimmerlands kommune: Det kan ikke lade sig gøre, da skolen er at regne for støjfølsom – dvs. reglerne tillader det ikke:

“Konklusionen er derfor, at det ansøgte ikke kan lade sig gøre indenfor støjgrænserne når den samtidig
skal opføres i tilknytning til skolen.”

vindkraft-nej-tak

Overordnet set tager bestyrelsen naturligvis dette til efterretning. Vi vil i den kommende tid undersøge evt. mulige alternativer.