marts 2017 archive

Kommunal-, regions- og ældrerådsvalg den 21.11.2017

Til alle brugere, vi har valgt at stille Minihal Vestrup til rådighed i forbindelse med valget til efteråret. Derfor er der lukket for alle normale aktiviteter på denne dag. Kontakt bestyrelsen, hvis der er spørgsmål i denne forbindelse.

Gymnastikopvisning 2017

Tak til Louise for billedet 🙂

Standerhejsning for Ungdom og Senior i VØ91