Category: Information

Aktiviter i Minihal Vestrup

Alle aktiviteter i hallen skal naturligvis til stadighed foregå i henhold til myndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19. Informationen er gengivet på informationskærmene i hallen – orienter dig der, hvis i tvivl. I øvrigt henviser vi fra hallen til foreningernes udmeldinger.

2020 kalender klar

Så fik vi styr på dette års kalender, så I igen kan regne med websitets kalender. Som altid: Kontakt os på mail, hvis du ønsker at leje hallen

Genåbning og sæsonstart

Minihal Vestrup åbner fra mandag den 17.8.2020 og genindfører derfor normale åbningstider. Dette skal naturligvis ske i henhold til alle retningslinjer fra myndigheder og lokale initiativer, herunder Vesthimmerlands Kommune og vores egne. Vi opfordrer alle brugere til at læse de fælles retningslinjer, som findes på https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf. Der er ligeledes god information fra idræts-side i https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet. …

Læs mere