Om

I bestræbelserne på at gøre området mere attraktivt og styrke idræt, samt forenings- og fritidsliv i de små landsbysamfund nedsatte en gruppe af borgere med repræsentanter fra bl.a. idræts-, borger og kulturforeningerne – på tværs af byerne Østrup, Vestrup, Vognsild, Nyrup og Gislum – en projektgruppe i 2012 med det formål at opføre en minihal beliggende i Vestrup.

Der var og er stor enighed om, at et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv er afgørende, hvis man ønsker at fastholde og udbygge områdets bosætning og erhvervsliv, og at netop den centrale placering i Vestrup vil give det optimale udbytte af en sådan investering og vil være til gavn for hele området.

I arbejdsgruppen under etableringen og i bestyrelsen i dag er der ingen tvivl om, at kun vi selv kan gøre noget for at vores lokalsamfund forbliver et levende sted med lys og luft.

Målsætninger for projektet

  • At skabe en minihal, der kan fungere som et moderne forsamlingshus, og som er så fleksibel, at den kan rumme en mangfoldighed af aktiviteter, der henvender sig til mennesker i alle aldre.
  • At opføre en minihal, der er fremstillet i gode solide materialer med minimal vedligeholdelse.
  • At opføre en minihal som en nulenergi-løsning eller tættest muligt derpå.
  • At opføre en minihal, der vil være et naturligt samlingspunkt mange år fremover.

Indvielse

Minihal Vestrup blev indviet den 24. april 2015.

Bestyrelsen i dag

  • Claus Broch Christensen (formand og sekretær)
  • Jesper Svendsen (næstformand)
  • Tonni Klausen (kasserer)
  • Kim Sørig
  • Klaus Hansen

Vedtægter

Vedtægterne for foreningen kan ses her.

Kontakt

Bestyrelsen kontaktes på e-mail i forhold til alle henvendelser om drift, udleje, samt spørgsmål og kommentarer i øvrigt: minihal.vestrup@gmail.com Virksomhedsinformation CVR-nummer: 34767947 Bank-konto: 9174 2861207741 Placering Minihal Vestrup ligger i Vestrup mellem Østrup og Vognsild – vis på Google maps Adressen er delt med Vestrup Skole på Vestrupvej 23, 9600 Aars

Vedtægter

Minihal Vestrup drives efter de til enhver gældende vedtægter – se dem her.

Privatlivspolitik – GDPR

Minihal Vestrup behandler data i henhold til vores Privatlivspolitik, som kan ses her.