Infoskærme kører igen

Så spiller teknikken i Minihal Vestrup igen – alle infoskærme kører, herligt.

Yderligere er ugeplanen lagt ud – og hold som altid øjne med kalenderen.

Sikkerheden strammet

Vores website er nu skiftet til at bruge kryptering – sikkert internet. Det er det eneste rigtige – og bl.a. et krav pga. af vores info-skærme i hallen. Vi forventer ikke, at du som besøgende på hallens website opdager det – udover det lille symbol med sikkert internet.

Adgangsforhold i hallen

Vi har i bestyrelsen drøftet hallens politik om adgang – og vi er nået frem til, at vi laver nogle justeringer i den kommende tid:

  • Dørene låses efter et opdateret skema
  • Låsebrikker gennemgås og indsamles eller spærres, hvis de ikke længere har relevans
  • Vi sætter skilte op i hallen med mulighed for overvågning

Dette sker for bedre at sikre en ren og velholdt hal, hvor adgang er til relevante personer og anvendelse.

Skulle dette give anledning til spørgsmål, så kontakt bestyrelsen.