Genåbning

Til almindelig information er vi ved planlægge opstarten – under de betingelser, som nu er udstukket. Vi melder ud, når vi ved noget endeligt.

Det er 21-6-2020 på et fællesmøde med skole, LBO, ØIF, VIB og ØGF besluttet, at vi holder hallen lukket sommerferien over. Efter ferien kigger vi på anbefalingerne igen og forventer at åbne med adgang til diverse rengørings- og værnemidler – med et personligt ansvar for alle brugere at passe på sig selv og andre.

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Minihal Vestrup den 14.5.2020 kl. 19.30 i mødelokalet – dagsorden i følge vedtægterne.

Generalforsamling udsættes

Hej alle Bestyrelsen har valgt at udskyde årets generalforsamling planlagt til i morgen – til nu at blive afholdt torsdag 14.5.