Tilbage til Information

Udlejning

Generelt

Kontakt os på mail, hvis du ønsker at leje hele eller dele af hallen. Du vil så modtage en bekræftelse i form af en kalenderaftale – for sikre entydighed. Først når aftalen på den måde i kalenderen, er bookingen gældende.

Sæsonbooking

Sæsonbooking til folkeoplysende brug skal komme ind den vej, så I skal som foreningen logge ind på http://foreningsportalen.vesthimmerland.dk/.

Principper for tildeling

I forbindelse med sæsonbookinger kan og vil der opstå situationer, hvor ansøgningerne ikke umiddelbart går op og kan bevilges. I de situationer anvendes følgende praksis:

 • Fællesregler
  1. Aktiviteter for børn og unge (under 25 år)
  2. Undervisning for voksne (aftenskoler)
  3. Aktiviteter for voksne (over 25 år)
  4. Andre hensyn: Timer før klokken 20 bør så vidt muligt benyttes til aktiviteter for børn
   og unge.
 • Lokal tilføjelse:
  1. Hævdvunden ret (havde ansøger tiden ved sidste sæsonafslutning)
  2. Ansøgningstidspunkt

Priser

 • Priserne reguleres i henhold til kommunens retningslinjer, hvilket betyder, at som udgangspunkt afregnes leje af hallen på timebasis
 • Prisen er 2024 kr. 152,93 pr. time (inkl. moms).
 • Prisen er 2023 kr. 147,19 pr. time (inkl. moms).
 • For heldagsarrangementer er prisen kr. 3.000,- inkl. moms og inkl. adgang fra dagen før kl. 12 til dagen efter kl. 12.
 • For foreninger og klubber med behov for heldagsarrangementer er prisen kr. 1.500,- inkl. moms og inkl. adgang fra dagen før kl. 12 til dagen efter kl. 12. Dette kan bruges som alternativ ved arrangementer over 8 timer.
 • Mødelokalet alene er gratis at benytte (men skal bookes) for lokale foreninger – for andre er prisen kr. 75 pr. time (inkl. moms)
 • Hvis der opstår behov for ekstraordinær rengøring efter brug, vil det blive faktureret efter forbrug.
 • Faktura sendes på mail i alle tilfælde.

Andet

For at støtte idrætten vil det normalt være gratis at leje Minihal Vestrup i forbindelse med foreningers, klubbers eller individer ekstra-træning op til mesterskaber eller andre milepæle.

For at støtte samarbejdet med skolen og sociale aktiviteter i lokalområdet vil det normalt være gratis at leje Minihal Vestrup i forbindelse med klassearrangementer fra Vestrup Skole.

Sæsonbookinger vil blive prioriterede, hvis der er overlap.

Dette vil blive bekræftet på mail, når det gælder.

Hvem kan leje hallen?

…og til hvad? Målsætningen for Minihal Vestrup er at stille faciliteter til rådighed for primært idrætsaktiviteter og sekundært sociale arrangementer – og alle kan i princippet leje faciliteterne.

 • Minihal Vestrup er velegnet til alle former for idræt og råder sammen med skolen og foreningerne over grej og udstyr til næsten alle indendørs idrætsgrene. Bemærk: Brug af udstyr fra redskabsrummet er forbeholdt skolen/foreningerne.
 • Derudover kan Minihal Vestrup også bruges til møder fra 2 til 100 deltagerer (flere i specielle tilfælde) og kulturelle arrangementer som foredrag, udstillinger, koncerter og anden optræden eller underholdning – og naturligvis også klassearrangementer.
 • Også private børnefødselsdage, familie-komsammen, konfirmationer eller barnedåber er velkomne.

Derimod er Minihal Vestrup ikke et selskabslokale. Dertil kan vi henvise til forsamlingshusene i Østrup, Gislum eller Vognsild.

Baggrund

Den 1. december 2014 skal det være muligt for borgere (og foreninger) i Danmark at søge om tid i kommunale lokaler via en digital selvbetjeningsløsning. Kravet fremgår af en stor samlelov, som fastlægger at borgerne er forpligtet til at benytte de digitale løsninger (lov nr. 522, 2. juni 2013).