oktober 2016 archive

Afgørelse på vindmølle

Som mange vil vide, har vi i bestyrelsen arbejdet for at få en vindmølle sat op for at supplere vores elforsyning. Vi har nu modtaget endelig afgørelse fra Vesthimmerlands kommune: Det kan ikke lade sig gøre, da skolen er at regne for støjfølsom – dvs. reglerne tillader det ikke: “Konklusionen er derfor, at det ansøgte …

Læs mere

Badminton for rollinger – ny sæson

Så starter badminton for rollinger igen – i år bliver det om tirsdagen kl. 16-17. Vi starter første gang tirsdag efter efterårsferien den 25/10. Alle er velkommen – 1-6 årgang. Vi håber, at I kommer og leger og lærer lidt badminton. Mange hilsner fra /Christian og Anders

Indendørs fodbold – fra 6 år

PS: I følge trænerne er der ingen øvre aldersgrænse – så kom frisk 🙂