Adgangsforhold i hallen

Vi har i bestyrelsen drøftet hallens politik om adgang – og vi er nået frem til, at vi laver nogle justeringer i den kommende tid:

  • Dørene låses efter et opdateret skema
  • Låsebrikker gennemgås og indsamles eller spærres, hvis de ikke længere har relevans
  • Vi sætter skilte op i hallen med mulighed for overvågning

Dette sker for bedre at sikre en ren og velholdt hal, hvor adgang er til relevante personer og anvendelse.

Skulle dette give anledning til spørgsmål, så kontakt bestyrelsen.