Genåbning og sæsonstart

Minihal Vestrup åbner fra mandag den 17.8.2020 og genindfører derfor normale åbningstider.

Dette skal naturligvis ske i henhold til alle retningslinjer fra myndigheder og lokale initiativer, herunder Vesthimmerlands Kommune og vores egne. Vi opfordrer alle brugere til at læse de fælles retningslinjer, som findes på https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf. Der er ligeledes god information fra idræts-side i https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet.

Overordnet set er det brugernes ansvar at overholde disse retningslinjer – både i forhold til generelle afstandskrav og -anbefalinger (1 meter og 2 meter ved kraftig udånding) og i forhold til hygiejne og rengøring af redskaber efter brug. Ansvar for at sikre overholdelse af retningslinjer om afstand m.v. gælder også bade- og omklædningsfaciliteter.

Til at støtte for dette er der opsat en station med servietter, sprit, papir og skraldespand i hallen foran redskabsrummet. Fra hallens side sikrer vi opfyldning af denne station, samt øget generel rengøring med fokus på kontaktpunkter m.m.

De enkelte foreninger og aktiviteter opfordres derudover til at informere egne brugere – og indsende materiale til hallen, hvis det ønskes at benytte informationsskærmene.

Orienter dig derfor altid på infoskærmene i hallen ved ankomst og inden brug.

Vi ønsker alle en god og sikker sæson – med afstand.