Tag: udlejning

2020 kalender klar

Så fik vi styr på dette års kalender, så I igen kan regne med websitets kalender. Som altid: Kontakt os på mail, hvis du ønsker at leje hallen

Genåbning og sæsonstart

Minihal Vestrup åbner fra mandag den 17.8.2020 og genindfører derfor normale åbningstider. Dette skal naturligvis ske i henhold til alle retningslinjer fra myndigheder og lokale initiativer, herunder Vesthimmerlands Kommune og vores egne. Vi opfordrer alle brugere til at læse de fælles retningslinjer, som findes på https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf. Der er ligeledes god information fra idræts-side i https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet. …

Læs mere

Aftalekalender nu online

Som vi har beskrevet under udlejning er kommunens kommende centrale booking- og administrationssystem ikke helt i mål. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi fortsat vedligeholder vores egen kalender primært i forhold til alle de løse aftaler. Den kan I nu se på forsiden og i øvrigt i fuldt format. Oversigten skal stadig bruges som overblik …

Læs mere